بایگانی‌ ماهانه: ژوئن 2021

سرکوب ماینینگ رمزارزها در چین به استان سیچوان در جنوب غرب این کشور کشیده شده است، 0

سرکوب ماینینگ رمزارزها در چین به استان سیچوان در جنوب غرب این کشور کشیده شده است،

خبرگزاری تسنیم: دولت چین در جنوب‌غرب این کشور نیز سیاست‌های خود را در راستای کنترل ماینینگ رمزارزها اجرایی کرد. سرکوب ماینینگ رمزارزها در چین به استان سیچوان در جنوب غرب این کشور کشیده شده...